திருவிவிலியம் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

view cart
Availability :Stock

திருவிவிலியம் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

  • 1 customer review

Overview

திருவிவிலிய வரலாறு, திருத்தொகுப்பு, பொருள்விளக்கம், இறை ஏவுதல், உள்ளடக்கம்.... என்று நீளும் 26 தலைப்புகளில் யாவரும் எளிதில் புரிந்துகொள்ளும் வண்ணம் இந்நூல் அமைந்திருப்பதுடன், திருவிவிலிய வாசிப்பை ஊக்கப்படுத்தியுள்ளது பாராட்டுக்குரியது !

Author      :அருள்தந்தை. சலேத்து ஜெயபாலன்

Category :Biblical

Price        :60

Pages        :96

Weight    :0.12

Size          :Demi