நாசரேத்து மரியா

view cart
Availability :Stock

நாசரேத்து மரியா

  • 1 customer review

Overview

வரலாற்று மரியாவை மீண்டும் கட்டமைத்து, அவர் இயேசுவின் பணிவாழ்வில் பின்தொடர்ந்தார் அல்லது உடன்பயணித்தார் என்பதை உணர்வுபூர்வமாக நம் கண்முன் நிறுத்துகிறது இந்நூல்.

Author      :அருள்சகோ. லில்லி மரி, ME

Category :Mariyiyal

Price        :65

Pages        :96

Weight    :0.12

Size          :Demi