உடன் உழைப்பாளர்களுக்கு பவுலின் பரிந்துரைகள்

view cart
Availability :Stock

உடன் உழைப்பாளர்களுக்கு பவுலின் பரிந்துரைகள்

  • 1 customer review

Overview

உடன் உழைப்பாளர்களோடு எப்படித் தோழமை உணர்வோடு பயணிக்க வேண்டும் என்பதை புனித பவுல் தீத்துக்கும், பிலமோனுக்கும் எழுதிய மடல்கள் வழியாக நமக்குத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது இந்நூல்.

Author      :அருள்பணி. முனைவர் செ. மைக்கில் ராஜ்

Category :Saints

Price        :60

Pages        :96

Weight    :0.12

Size          :demi